Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Testai

ECDL testų laikymas

Kiekvienas Lietuvos pilietis, atėjęs į ECDL testavimo centrą ir pateikęs savo pasą, gali už centro nustatytą kainą laikyti ECDL modulių testus.
Skirtingi moduliai gali būti laikomi bet kuria tvarka, skirtinguose testavimo centruose, netgi šalyse.

Testai

Čia pateikta informacija pagal kokią programinę įrangą bei ECDL programos (Syllabus) versiją parengti ECDL testai.

Kaina

Dėl kainų kreiptis į įgaliotuosius testavimo centrus. Testavimo centrai kainą už savo paslaugas nustato savo nuožiūra. Juose ECDL atstovybės sertifikuoti testuotojai, naudodami slaptažodžius ir interneto naršykles, jungiasi prie ECDL testavimo serverio ir kartu prijungia testus laikančius asmenis.

ECDL pažymėjimų tipai

Pagal naujojo ECDL koncepciją Lietuvoje išduodami šie ECDL sertifikatai:

ECDL Pradmenų sertifikatas,
ECDL Standartinis sertifikatas,
ECDL Profile sertifikatas,
e-Citizen sertifikatas.

Pažymėjimai

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. išduodami naujo maketo pažymėjimai. Naujas maketas naudojamas ECDL, ECDL pradmenų ir e-Citizen pažymėjimams.
Senieji pažymėjimai lieka galioti.

ECDL klausimų tipai testuose

ECDL testuose pateikiami trijų tipų klausimai: klausimai su 4 atsakymų variantais, klausimai su iliustracija ir 4 atsakymų variantais bei klausimai su iliustracija, kurioje reikia spragtelėti aktyvią sritį.

Subscribe to Testai