Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Skaičiuoklės

Šiame modulyje aprašytos pagrindinės sąvokos ir įgūdžiai, susiję su skaičiuoklių programomis, ir parodo gebėjimus naudoti skaičiuoklės programą tvarkingiems dokumentams kurti.

Sėkmingai pasirengęs kandidatas gebės:

  • redaguoti skaičiuoklių dokumentus ir įrašyti juos įvairių formatų failuose,
  • naudotis skaičiuoklių programos elektroniniu žinynu darbo našumui padidinti,
  • įrašyti duomenis langeliuose ir naudoti gerąją praktiką sąrašams kurti. Pažymėti, rūšiuoti, kopijuoti, perkelti ir pašalinti duomenis,
  • redaguoti skaičiuoklės eilutes ir stulpelius. Kopijuoti, perkelti, naikinti ir tinkamai pervardyti darbo lapus,
  • užrašyti matematines ir logines formules, naudoti standartines skaičiuoklės funkcijas. Naudoti gerąją praktiką formulėms rašyti, atpažinti pagrindinius pranešimus apie klaidas formulėse,
  • formatuoti skaičiuoklės langelių skaitines reikšmes ir tekstą,
  • sukurti diagramas, jas formatuoti, siekiant prasmingiau pateikti informaciją,
  • parinkti skaičiuoklės puslapių nuostatas spausdinimui, patikrinti skaičiuoklės dokumento turinį ir ištaisyti klaidas prieš spausdinimą.

Standartines ECDL programas galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org
Lietuviška ECDL skaičiuoklės programos 5.0 versija (415 KB)