Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Projektinė veikla

Nuo 2014 metų ketvirto ketvirčio ITI kartu su partneriais pradėjo vykdyti ERASMUS+ Strateginės partnerystės projektą „Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme” (Online4EDU). Projekto tikslas yra parengti ir įdiegti bendradarbiavimui internete reikalingų žinių ir įgūdžių aprašus ir programas, mokymo medžiagą, mišrią mokymo aplinką ir sertifikavimo sistemą, skirtą mokytojams ir e-mokymosi kuratoriams.
Projekto konsorciumas: Latvijos asociacija LIKTA (koordinatorius), ECDL fondas, Estijos firma BCS Koolitus (ECDL nacionalinis operatorius), Vokietijos organizacija SDC ir ITI.
Projekto trukmė: iki 2016 metų spalio 1 dienos.
Plačiau apie Online4EDU projektą ...

Taipogi nuo 2014 metų ketvirto ketvirčio ITI įsijungė į EEA Grants finansavimo schemos remiamą projektą „Papildytoji realybė inovatyviems verslininkams” (ARTE). ITI dalyvavimo šiame projekte pagrindas yra mokymo aplinkos ir sertifikavimo testo kūrimas. Sertifikavimo testas bus įdiegtas ECDL testavimo sistemoje, kartu kreipiantis į ECDL fondą partnerinės programos statusui gauti.
Projekto konsorciumas: Bukarešto Politechnikos Universitetas (Rumunija, koordinatorius), Bistrita Nausad Pramonės ir prekybos rūmai (Rumunija), Akureyri Universitetas (Islandija), Konsultacinė kompanija MECB (Malta) ir ITI.
Projekto trukmė: iki 2016 metų gegužės 31 dienos.
Plačiau apie ARTE projektą ...

2013-2015 metais ITI kartu su partneriais iš Azerbaidžano, Ispanijos, Švedijos, Latvijos ir Lenkijos dalyvauja TEMPUS programos projekte „ECDL nacionalinis operatorius ir testavimo centrai Azerbaidžane” (ENOTES). Projekto vykdymo metu bus įsteigti ECDL testavimo centrai projekto partneriniuose universitetuose Azerbaidžane. Centrų darbui koordinuoti bus įsteigta Azerbaidžano ECDL Asocijuoto partnerio statusą turinti institutucija. ITI yra projekto partnerius iš ES koordinuojanti organizacija.
Plačiau apie ENOTES projektą ...

2010-2012 metais ITI kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos ir Šveicarijos dalyvavo tarptautiniame naujovių perkėlimo projekte pagal Leonardo da Vinci „Europos mokytojų įgūdžių tobulinimas ir atestavimas siekiant saugaus IKT naudojimo bei kibernetinių grėsmių prevencijos“ (e-GUARDIAN). Projekto metu buvo sukurta e-Guardian v.2 programa, šios programos vadovas, studento vadovas, pradinių žinių vertinimo priemonė (testai), nuotolinis kursas ir baigiamieji, skirti sertifikavimui, testai.
Plačiau apie e-GUARDIAN projektą ...

2008-2010 metais ITI kartu su partneriais iš Rumunijos, Maltos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės ir Estijos dalyvavo tarptautiniame naujovių perkėlimo projekte euCAD pagal Leonardo da Vinci programą. Projekto tikslas buvo sukurti inovatyvias profesines mokymo priemones, kurios padėtų suaugusiems savo darbo vietoje ir namuose įgyti žinių ir sertifikuoti savo įgūdžius 2D ir 3D CAD pritaikymui pramonėje.
Plačiau apie euCAD projektą ...