Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Skaitmeninio raštingumo skatinimas Europoje

Šių metų rugsėjo mėn. ES paskelbė Atviresnio švietimo iniciatyvą. Prognozuojama, kad 2020 m. daugiau kaip 90% darbo vietų Europoje bus reikalingi kompiuterinės žinios ir įgūdžiai.

Atviresnio švietimo iniciatyva siekiama paskatinti jaunimą įgyti būtinų kompiuterinių žinių ir įgūdžių, suteikti daugiau išteklių mokiniams, studentams, organizacijoms ir mokytojams ir pagerinti IT infrastruktūrą ir ryšį mokyklose.

Paskelbdama naująją strategiją už švietimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou pasakė: „Vien suprasti, kaip naudotis taikomosiomis programėlėmis arba programomis, nepakanka. Reikia jaunimo, kuris gebėtų pats tokias programas kurti.“

Siekdama paskatinti atviresnio švietimo iniciatyvą, Komisija sukūrė interneto svetainę Open Education Europa. Šioje svetainėje talpinamos nuorodos į įvairius nemokamus švietimo išteklius, tokius kaip kursai, mokymosi medžiaga ir pan. Įstaigos ir besimokantys asmenys svetainėje galės naudotis ir dalintis šiais ištekliais.

Vykdant šią iniciatyvą taip pat bus bendradarbiaujama su Didžiąja koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti.

Daugiau informacijos:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_lt.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/130926_lt.htm