Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Pirmasis jaunųjų ekspertų-patarėjų grupės susitikimas

2013 m. kovo 4-5 dienomis Briuselyje vyko pirmasis jaunųjų ekspertų-patarėjų grupės (angl. Young Expert Advisors Group) susitikimas. Jaunųjų ekspertų-patarėjų grupę sudaro du stebėtojai ir 25 nariai iš įvairių Europos šalių. Narių atranka buvo vykdoma atsižvelgiant į keletą pagrindinių aspektų, tokių kaip atstovaujamas sektorius, amžius, lytis ir pan. Iš Lietuvos į jaunųjų ekspertų-patarėjų grupę pateko Renata Danielienė ir Ieva Jonaitytė.

Pirmąją susitikimo dieną jaunieji ekspertai-patarėjai susitiko su EK vice prezidente Neelie Kroes ir Europos Komisijos departamento DG CONNECT darbuotojais. Susitikimo metu buvo akcentuojama, kad į Europos skaitmeninės darbotvarkės realizavimą reikia aktyviau įtraukti kitus suinteresuotus asmenis, ypač skaitmeninius čempionus, moteris ir pan. Taip pat buvo diskutuojama apie tai, kas daro didžiausią įtaką šiandieniniame gyvenime, tai yra plačiajuostis internetas, debesų kompiuterija, darbo ir įgūdžių neatitikimas, kibernetinis saugumas ir kt.

Vice prezidentė Neelie Kroes jaunųjų ekspertų-patarėjų prašė pateikti idėjų, kas jų nuomone galėtų būti padaryta  planuojant darbus Briuselyje ir išskirti vykdomos politikos privalumus ir trūkumus.

Diskusijų metu buvo kalbama apie tai, kad švietimas turi prisitaikyti pagal poreikius ir tapti lankstesniu, kad turėtų būti skatinama neformalaus mokymosi aplinka ir, kad e-mokymasis taptų labiau pripažintu. Komisija ypač turėtų skatinti naudotis informacinėmis technologijomis pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Susitikimo metu buvo iškelta problema apie tikėtiną 700.000 – 1.000.000 darbuotojų trūkumą IKT srityje ir apie tai, kad reikia imtis kokių nors priemonių, kad taip neatsitiktų. Vienas iš pasiūlymų sumažinti darbuotojų trūkumą IKT srityje - skatinti daugiau merginų rinktis specialybes IKT srityje.

Jaunųjų ekspertų-patarėjų grupės susitikimo metu taip pat buvo diskutuojama apie naujus finansavimo metodus pagal programą Horizon 2020. Buvo išreikšta mintis, kad reikia veikti lokaliai, spręsti vietos problemas ir stengtis išklausyti  visus, o ne vien remtis didelių kompanijų poreikiais.

Jaunieji ekspertai-patarėjai pasidalino mintimis apie vykdomas veiklas ir projektus. Renata Danielienė pristatė e-saugumo e-Guardian programą Europos mokytojams.

Neelie Kroes pasinaudodama proga jaunuosius ekspertus-patarėjus pasibaigus susitikimui pakvietė dalyvauti Grand Coalition konferencijoje „Filling the gaps: e-Skills and Education for Digital Jobs“ skaitmeniniams įgūdžiams ir užimtumui skatinti.

Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/young-advisors

Straipsnyje naudojama nuotrauka iš svetainės http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/young-advisors