Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

IT STAR pareiškimas dėl IRT strategijų

2015 metų spalio 18 dieną Varšuvoje vyko 9-ji IT STAR konferencija IRT strategijų šalyse-dalyvėse klausimu. Konferencijos pasisakymų ir vykusių debatų pagrindu buvo suformuluotas pareiškimas.

Primename, kad IT STAR – regioninė Vidurio, Rytų ir Pietų Europos IRT asociacija, jungianti 15 Europos šalių kompiuterininkų profesionalų sąjungas. Lietuvą atstovauja Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS).

Svarbiausi teiginiai iš šio IT STAR pareiškimo:

“Visuotinai pripažinta, kad IRT tai yra pažangos ir vystymosi varančioji jėga. Šalių vyriausybės turi sudariusios savo strategijas ir planus „vis-à-vis“ (atitinkančius) Europos skaitmeninei darbotvarkei. Visgi, kaip rodo informacinės visuomenės plėtros analizė IT STAR regiono šalyse, yra bendrų regionui plėtros ir naujovių sklaidos trūkumų. Šalių vyriausybės yra kviečiamos palaikyti šiuolaikiškas strategijas, nes to nedarant sprendimai ir veiksmai bus pagrįsti pasenusiais būdais.

Skaitmeninio raštingumo lygis visose šalyse yra ypač svarbus indikatorius šalių vyriausybėms.

·         Vartotojo e-įgūdžiai yra esminiai svarbūs norint jam integruotis visuomenėje. Atsižvelgiant į tai European Computer Driving Licence (ECDL, Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) kaip de facto vartotojų e-Įgūdžių sertifikavimo standartas sėkmingai įdiegtas daugelyje šalių. Norint pilnai dalyvauti skaitmeninėje visuomenėje šie įgūdžiai turi būti derinami su informatikos pagrindų, informatinio mąstymo, algoritmavimo ir kodavimo žiniomis nuo pat ankstyvo amžiaus.

·         Profesionalų (Practitioner) ir e-lyderių (e-Leadership) lygių įgūdžiams patvirtinti e-CF (European e-Competence Framework) sistema tapo plačiai pripažinta. Tai kompetencijų klasifikavimo įrankis, plačiai naudojamas tiek pavienių asmenų, tiek ir organizacijų. e-CF paskutinė versija e-CFplus sistema leidžia dar giliau ir detaliau įvertinti informatikos profesionalų įgūdžius.

IT STAR regiono šalys ir toliau praranda jaunus talentingus IT specialistus. Labai svarbu regiono šalių vyriausybėms ir Europos Komisijai atkreipti dėmesį į „brain-drain“ problemą ir imtis priemonių jos sprendimui.”

Plačiau oficialiame IT STAR pranešime anglų kalba.

Daugiau informacijos: www.starbus.org/ws9.