Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Įgaliotųjų ECDL testavimo centrų atstovų susitikimas Šiauliuose

Rugsėjo 20 d. Šiauliuose įvyko įgaliotųjų ECDL testavimo centrų atstovų metinis susitikimas.

Įgaliotųjų testavimų centrų susitikimą pradėjo Lietuvos skaitmeninis kuratorius Kęstutis Juškevičius. K. Juškevičius papasakojo apie savo kaip skaitmeninio kuratoriaus atliekamas veiklas ir pristatė esamą skaitmeninio raštingumo situaciją Europoje. Apie IT situaciją Lietuvoje pasakojo LIKS valdybos pirmininkas Aidas Žandaris.

Kituose pranešimuose buvo pateikiama 2012-2013 m. ECDL programos plėtra Lietuvoje, pristatoma ECDL testų bazių situacija. Trumpai buvo papasakota apie VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ kartu su užsienio partneriais vykdomą ENOTES projektą „ECDL nacionalinis operatorius ir testavimo centrai Azerbaidžane“.

Susitikimo metu buvo pristatyta naujojo ECDL diegimo eiga Lietuvoje, paaiškinta, kodėl ECDL fondas nusprendė vietoj dar vienos programos versijos sukūrimo keisti strategiją ir sukurti naująjį ECDL. Priežasčių yra ne viena. Pirmiausia tai reakcija į technologijų, naujų elektroninių paslaugų atsiradimą bei tobulėjimą. Naujasis ECDL turi ne vieną privalumą, pavyzdžiui, lankstus sertifikavimas: tobulėjant technologijoms suteikiama galimybė nuolat atnaujinti žinias ir įgūdžius, laikyti naujus modulius ir atnaujinti senus. Testuojamasis gali susikurti savo testų profilį: bet kurių modulių kombinaciją. Galimybė sertifikuotis neturi laiko limito: tai visą gyvenimą trunkantis sertifikavimas.
Remiantis naujojo ECDL koncepcija Lietuvoje planuojama diegti tris naujus modulius „Naudojimosi kompiuteriais pradmenys“, „Darbo internete pradmenys“ ir „Bendradarbiavimas internete“.

Remiantis 2013 m. balandžio mėn. Europos Sąjungos tarybos rekomendacijomis dėl Jaunimo garantijos iniciatyvos, didelis dėmesys skiriamas nedarbo mažinimui, ypač jaunimo tarpe. Tikimasi, kad ši iniciatyva jauniems žmonėms padės lengviau susirasti darbą. Šiose rekomendacijose nurodoma, kad apie 30% bedarbių yra iki 25 metų Europos sąjungoje neturi darbo daugiau nei 12 mėnesių. Lietuvoje su nedarbu taip pat turime panašią situaciją.

Viena pagrindinių Jaunimo garantijos iniciatyvos sričių yra įgūdžių didinimas, o taip pat skaitmeninių įgūdžių didinimas. Skaitmeniniai įgūdžiai turi būti tikrinami sertifikavimu, kuris turi atitikti tam tikrus standartus bei turi būti pripažįstamas tarptautiniu mastu. Kai kurios Europos šalys ypač raginamos naudotis Jaunimo garantijos iniciatyva, tame tarpe Lietuva, Lenkija, Latvija ir kitos šalys.

ECDL fondas palaiko jaunimo garantijos iniciatyvą ir rekomenduoja savo šalyse susisiekti su nacionalinėmis institucijomis siekiant, kad jaunimas turėtų šansą įgyti skaitmeninių žinių arba jas atnaujinti, o po mokymų gauti sertifikatus.

Susitikimo metu buvo pristatyti atnaujinti ECDL logotipai (ECDL programos, įgaliotųjų testavimo centrų, patvirtintos ECDL mokymo medžiagos ir partnerinių ECDL programų). Taip pat buvo pademonstruoti ECDL fondo marketinginės medžiagos pavyzdžiai.

Rugsėjo 20 d. ECDL testavimo centrams buvo paskelbtas įdomiausios ECDL marketinginės iniciatyvos konkursas. Plačiau apie konkursą ...

Pastaba: ECDL įgaliotųjų testavimo centrų susitikimo metu demonstruotos pateiktys išsiųstos visiems testavimo centrams el. paštu.