Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Grand Coalition konferencija „Filling the gaps: e-Skills and Education for Digital Jobs“

2013 m. kovo 4-5 dienomis Briuselyje vyko Grand Coalition konferencija „Filling the gaps: e-Skills and Education for Digital Jobs“ skaitmeniniams įgūdžiams ir užimtumui skatinti. Konferencijos metu buvo kalbama apie esamą situaciją IT srityje, problemas ir galimus sprendimo būdus, įtraukiant suinteresuotus žmones, įmones ar organizacijas. Renginyje dalyvavo VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ direktoriaus pavaduotoja Renata Danielienė.

Šiuo metu įmonės vis daugiau naudoja informacines technologijas, todėl nuolat didėja IT darbuotojų poreikis. Prognozuojama, jog artimiausiu metu Europoje gali būti nuo kelių šimtų tūkstančių iki vieno milijono laisvų darbo vietų IT srityje, nors pastaruoju metu yra didelis nedarbo lygis.

Norint spręsti susidariusią situaciją buvo sukurta „Grand Coalition for Digital Jobs“. Tai yra suinteresuotų organizacijų ir įmonių grupė, kuri siekia sumažinti IT specialistų trūkumą. Į šią koaliciją tarp kitų dalyvių įsijungė CEPIS ir ECDL fondas.

Jau anksčiau buvo imtasi iniciatyvų, skatinančių naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui , e-įgūdžių savaitė eSkills arba Get Online savaitė. Tačiau tiek verslui, tiek kitoms organizacijoms EK dar aktyviau siūlo dalyvauti sklaidos procese, siūlyti savo idėjas, ir kiekvienam prisidėti skatinant studijas IT srityje.

Konferencijos metu buvo diskutuojama apie tai, kad reikia tobulinti  mokymo sistemas, kurti naujas mokymo programas pagal rinkos poreikius, skatinti IT darbuotojų mobilumą tarp šalių, kadangi vienose šalyse trūksta IT darbuotojų, o kitose yra perteklius. Galiausiai tiems, kurie turi reikiamų žinių ir yra pasirengę įsidarbinti, yra reikalinga vieninga sertifikavimo sistema. Ir tai yra galinga priemonė – Europos Komisija turi skatinti naudoti šią sistemą darbdavius, darbuotojus, agentūras, vyriausybes ir pan.

EK vice prezidentė Neelie Kroes ragina visus, turinčius idėjų,jomis dalintis su Europos Komisija iki 2013 m. gegužės 31 d. Šios idėjos galėtų būti pristatytos ir į jas atsižvelgta renginio „Digital Assmebly“ metu birželio mėnesį.

Daugiau informacijos http://www.filling-the-gaps.eu/Home.html

Straipsnyje naudojama nuotrauka iš svetainės www.filling-the-gaps.eu/PICTURES.html