Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas tapo ECDL įgaliotuoju testavimo centru

2016 metų gegužės mėnesį ECDL (angl. European Computer Driving Licence, Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) fondas pateikė pranešimą spaudai, kuriame informuojama apie vieną iš svarbiausių organizacijos veiklos pasiekimų.

Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato darbuotojai pradeda naudotis nauja iniciatyva, siekdami gerinti savo skaitmeninius įgūdžius ir didinti savo darbo našumą. Daugiau nei 200 Europos Komisijos darbuotojų mokysis pagal ECDL programą ir laikys ECDL testus naujai įkurtame ECDL įgaliotajame testavimo centre.

ECDL fondo bei Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendradarbiavimas padės darbuotojams atnaujinti bei pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dar geriau pasitarnauti Europos gyventojams. ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas kaip skaitmeninio raštingumo standartas; toks sertifikavimas suteikia galimybę kelti kvalifikaciją ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių, kurie padės darbuotojų karjeroje.

ECDL fondo vadovas Damien O‘Sullivan sakė „šiuo metu, kai darbuotojai turi sugebėti pateikti  geresnius rezultatus, naudodami mažiau resursų, skaitmeninis raštingumas kaip niekada yra labai svarbus. Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas pripažįsta, kad reikia atnaujinti darbuotojų skaitmeninius įgūdžius bei patikrinti jų įgytas žinias naudojant tarptautiniu mastu pripažįstamą ECDL sertifikavimą. ECDL fondas su pasididžiavimu sveikina Europos Komisiją prisijungus prie mūsų testavimo centrų tinklo.“

ECDL programos pradžia tapo 1997 metais Europos Sąjungos finansuota to paties pavadinimo ESPRIT tiriamoji programa. Nuo to laiko ECDL koncepcija vystėsi ir keitėsi. Dabar ECDL programa yra žinoma daugiau nei 100 pasaulio šalių ir lokalizuota 40 pasaulio kalbų. Visame pasaulyje daugiau nei 14 milijonų žmonių jau turi ECDL sertifikatus. ECDL pripažįstama daugelio šalių kvalifikacijos sistemų (Didžioji Britanija, Airija, Prancūzija, Rumunija ir Italija), naudojama įvairių valstybinių organizacijų ir komercinių firmų. ECDL programa sėkmingai startavo ir Lietuvoje.

ECDL fondo pranešimas spaudai anglų kalba:
http://portal.ecdl.org/media/PressRelease-EuropeanCommissionBecomesECDLTestCentre1.pdf

Kadangi ECDL programa diegiama Europos Komisijoje, tikėtina, kad ir Lietuvoje ECDL programa įgis didesnį palaikymą tiek iš valdžios ir mokymo institucijų, tiek iš nekomercinių organizacijų.

Apie ECDL

ECDL Fondas yra tarptautinė organizacija, kurios tikslas yra stiprinti skaitmeninius įgūdžius darbo rinkoje, švietime ir visuomenėje. ECDL sertifikavimo programos suteikia galimybes asmenims ir organizacijoms kelti kvalifikaciją, įvertinti ir sertifikuoti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visame pasaulyje pripažintu ECDL/ICDL standartu.

ECDL fondas yra ne pelno siekianti organizacija, gaunanti paramą ir palaikymą iš partnerių pasauliniu mastu bei iš nacionalinių kompiuterių sąjungų ekspertų. Turėdamas tokį palaikymą ECDL fondas kuria ir nuolat atnaujina nuo programinės įrangos nepriklausomus standartus, kurie apibrėžia žinias ir įgūdžius, reikalingus efektyviam skaitmeninių technologijų naudojimui.

Apie ECDL Lietuva veiklą

Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“ (ITI) nuo 2000 metų yra oficiali ECDL fondo atstovybė Lietuvoje. ITI vykdo ECDL testavimus naudojant automatizuotą testavimo sistemą, ir testus sėkmingai išlaikiusiems asmenims išduoda ECDL sertifikatus.

Šiuo metu išduodami e-Citizen, ECDL pradmenų, ECDL standartinis ir ECDL pasirenkamųjų testų (angl. Profile) sertifikatai.

ECDL pasirenkamųjų testų sertifikavimas žmonėms suteikia pasirinkimo galimybę, šis sertifikatas išduodamas išlaikius tuos modulius, kurie reikalingi konkrečiai darbo vietai, t.y. testuojamasis pats sprendžia, kurie moduliai jam yra reikalingi.

ECDL pasirenkamųjų testų sertifikatas gali būti nuolat atnaujinamas laikant naujų modulių testus ar atnaujintų modulių versijų testus, kadangi šiame sertifikate spausdinama visa testų laikymo istorija.

Pranešimas spaudai lietuvių kalba:
http://www.ecdl.lt/sites/default/files/pranesimasspaudai-europoskomisijaecdltestavimocentras.pdf