Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ECDL sertifikate nurodoma ECDL programos (angl. Syllabus) ir programinės įrangos versija

Atkreipkite dėmesį į sertifikate nurodomą ECDL programos (Syllabus) versiją ir programinės įrangos versiją.

Informuojame, kad ECDL sertifikato galiojimas yra neterminuotas. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į sertifikate nurodomą ECDL programos (Syllabus) versiją ir programinės įrangos versiją. Jeigu sertifikate nurodoma tik programos versija, galima pasitikrinti kokia programinės įrangos versija buvo naudojama testuose pagal žemiau esančią lentelę.

Pavyzdžiui, jei sertifikate nurodoma ECDL programos (Syllabus) versija yra 3.0, tai testuojamasis laikydamas M3 modulį „Tekstų tvarkymas“ galėjo laikyti testus, kuriuose buvo naudojama MS Word 2000 arba MS Word 2002 programos versija.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į sertifikato išdavimo datą. Pavyzdžiui, jei sertifikatas buvo išduotas 2001 metais, tai testuojamasis laikė testus su tų metų programine įranga.

Pagal naują ECDL fondo sertifikatų išdavimo tvarką, naujausiuose ECDL sertifikatuose bus spausdinama ne tik ECDL programos (Syllabus) versija, bet ir testuose naudojamos programinės įrangos versija. Sertifikato pavyzdys pateiktas žemiau.

Programos versija/Modulio kodas

3.0

4.0

5.0

M2

WindowsNT
Windows ME
Windows98
Windows2000
WindowsXP

Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7

Windows XP
Windows 7

M3

Word 2000
Word 2002

Word 2000
Word 2002
Word 2003
Word 2007

Word 2003
Word 2007
Word 2010

M4

Excel 2000

 

Excel 2000
Excel 2002
Excel 2003
Excel 2007

Excel 2003
Excel2007
Excel 2010

M5

Access 2000

Access 2000
Access 2002
Access 2003
Access 2007

Access 2003
Access 2007
Access 2010

M6

PowerPoint 2000

PowerPoint 2000
PowerPoint 2002
PowerPoint 2003
PowerPoint 2007

PowerPoint 2000
PowerPoint 2002
PowerPoint 2003
PowerPoint 2007

M7

Outlook Mail 2000
Outlook Mail2002
Outlook Express 2000
Outlook Express 2002

Outlook Express5
Outlook Express6/IE8
Outlook 2003/IE8
Outlook 2007/IE7/IE8

 

Outlook 2003/IE8
Outlook 2007/IE8
Outlook 2010/IE8