Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ECDL Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų susitikimas Vienoje

Lapkričio 4 dieną Vienoje, Austrijos kompiuterininkų sąjungos patalpose įvyko ECDL Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų susitikimas.

Susitikime Lietuvą atstovavo ITI vykdančioji direktorė Renata Danielienė ir konsultantas Eugenijus Telešius. Ataskaitą apie Lietuvos ECDL veiklą pristatė Renata Danielienė.

Susitikime dalyvavo ir pranešimus skaitė ECDL fondo vykdantysis direktorius Damien O‘Sullivan, fondo darbuotojai Jakub Christoph ir Austėja Trinkūnaitė. Už savo atliktus darbus atsiskaitė ir kitų susitikime dalyvavusių šalių atstovai (Austrija, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Vokietija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Estija). Buvo aptartos tolesnės ECDL plėtros regione galimybės ir galimo bendradarbiavimo idėjos.