Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Logotipai

Nuo 2013 metų ECDL Fondas atnaujino ECDL logotipą.

ECDL logotipas:

ECDL logotipo naudojimo gairės

ECDL Lietuva logotipo naudojimo gairės

 

Patvirtintos mokymo medžiagos logotipas

Įgaliotieji ECDL testavimo centrai išleisdami mokomąją medžiagą gali pateikti ją ECDL Fondo atstovybei Lietuvoje (VšĮ ITI).  ITI ekspertai peržiūrėję ir įvertinę pateiktą mokymo medžiagą, gali ją oficialiai patvirtinti. Tokiu atveju testavimo centras viešindamas patvirtintą elektroninę arba išspausdintą mokymo medžiagą, turi teisę naudoti patvirtintos mokymo medžiagos logotipą.

Įgaliotojo testavimo centro logotipas

Įgaliotasis testavimo centras turi teisę naudoti ECDL įgaliotojo testavimo centro logotipą:

Įgaliotojo testavimo centro logotipo naudojimo gairės


PASTABA: Norėdami naudoti ECDL logotipus savo interneto svetainėse arba leidiniuose, prašome kreiptis info@ecdl.lt.


Veiklos ataskaitos: