Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Kaip tapti įgaliotuoju testavimo centru

Norint tapti įgaliotuoju testavimo centru, reikia užpildyti testavimo centro bei testuotojų autorizacijos anketas, kurias galite rasti čia, ir perduoti jas VšĮ „Informacinių technologijų institutas“

Adresas: VšĮ „Informacinių technologijų institutas“, K. Petrausko g. 26-206, LT - 44156 Kaunas
Elektroninis paštas: info@ecdl.lt
Steigiant įgaliotąjį testavimo centrą, atsižvelgiama į ECDL testavimo centrų steigimo metmenis.

Testavimo centras turi turėti legalią programinę įrangą bei gerą interneto ryšį, nes testavimai vykdomi interneto pagalba.

Kiekvienam testavimo centrui jo patalpose vykdoma vienos dienos autorizavimo sesija testuotojams apmokyti dirbti su serveriu ir bendriems organizaciniams dalykams išaiškinti. Testuotojai turi būti išsilaikę visus septynis ECDL testus. Jeigu testuotojai dar nėra išsilaikę ECDL testų, tai gali padaryti sesijos metu. Būtina apmokyti bent du testuotojus.

Autorizavimo sesijos ir dviejų testuotojų testavimo kaina yra 166,53 EUR + PVM.

Metinis autorizavimo mokestis, pradedant antraisiais sutarties galiojimo metais yra 166,53 EUR + PVM.