Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Kaina

Dėl ECDL testų kainų kreipkitės į įgaliotuosius  testavimo centrus. Testavimo centrai kainą už savo paslaugas nustato savo nuožiūra. Juose ECDL atstovybės sertifikuoti testuotojai, naudodami slaptažodžius ir interneto naršykles, jungiasi prie ECDL testavimo serverio ir kartu prijungia testus laikančius asmenis.

Tags: