Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ECDL STUDENTAMS

AKCIJA STUDENTAMS: ECDL SERTIFIKATAS UŽ SPECIALIĄ KAINĄ

Lietuvos aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos), tapusios įgaliotaisiais ECDL testavimo centrais, ir suderinusios savo informacinių technologijų dalyko programą su ECDL programa, savo studentams išlaikiusiems to dalyko egzaminą rezultatu „gerai“, „labai gerai“ ar „puikiai“,turi galimybę išduoti ECDL sertifikatą už specialią kainą su 50% nuolaida. *

Pastaba: aukštosios mokyklos išduodančios ECDL sertifikatus tik savo studentams, atleidžiamos nuo autorizavimo mokesčio.*

Šioje akcijoje jau dalyvauja:

Maloniai kviečiame Lietuvos mokymo įstaigas dalyvauti šioje akcijoje. Norintys tapti testavimo centru, kreipkitės info@ecdl.lt.

* „ECDL Lietuva“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas.


Atnaujinimo data: 2013-08-19