Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ECDL Profile

Bet kuris pilietis Lietuvoje gali laikyti bet kuriuos testus iš Pradmenų, Standartinių modulių sąrašo, o taip pat e-Guardian v.2 testą, ir turi teisę gauti ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikatą.

ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikavimas žmonėms suteikia pasirinkimo galimybę, šis sertifikatas išduodamas išlaikius tuos modulius, kurie reikalingi konkrečiai darbo vietai.

Taigi testuojamasis pats spręs, kurie moduliai jam yra reikalingi, ir išlaikęs norimus testus, galės gauti ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikatą.

ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikatas gali būti nuolat atnaujinamas laikant naujų modulių testus ar atnaujintų modulių versijų testus, kadangi šiame sertifikate bus spausdinama visa testų laikymo istorija.

 


Atnaujinimo data: 2015-01-26