Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ECDL pažymėjimų tipai

Pagal naujojo ECDL koncepciją Lietuvoje išduodami šie ECDL sertifikatai:

  • ECDL Pradmenų sertifikatas,
  • ECDL Standartinis sertifikatas,
  • ECDL Profile sertifikatas,
  • e-Citizen sertifikatas.

     ECDL PRADMENŲ sertifikatas išduodamas išlaikius visus keturis Pradmenų (Base) modulių testus:

       1. Naudojimosi kompiuteriais pradmenys, v.1
       2. Darbo internete pradmenys, v.1
       3. Tekstų rengimas, v.5
       4. Skaičiuoklės, v.5

     ECDL STANDARTINIS (Standard) sertifikatas išduodamas išlaikius  visus keturis Pradmenų (Base) modulius testus ir tris Standartinių modulių testus:

       1. Naudojimosi kompiuteriais pradmenys, v.1
       2. Darbo internete pradmenys, v.1
       3. Tekstų rengimas, v.5
       4. Skaičiuoklės, v.5
       5. Pateikčių rengimas, v.5
       6. Naudojimasis duomenų bazėmis, v.5
       7. Bendradarbiavimas internete, v.1

   ECDL PASIRENKAMŲJŲ TESTŲ (Profile) sertifikatas - lanksti ECDL sertifikato išdavimo tvarka 

    Bet kuris pilietis Lietuvoje gali laikyti bet kuriuos testus iš Pradmenų, Standartinių modulių sąrašo, o taip pat e-Guardian v.2 testą, ir turi teisę gauti ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikatą.

    ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikavimas žmonėms suteikia pasirinkimo galimybę, šis sertifikatas išduodamas išlaikius tuos modulius, kurie reikalingi konkrečiai darbo vietai.
    Taigi testuojamasis pats spręs, kurie moduliai jam yra reikalingi, ir išlaikęs norimus testus (nors ir vieną testą), galės gauti ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikatą.

    ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikatas gali būti nuolat atnaujinamas laikant naujų modulių testus ar atnaujintų modulių versijų testus, kadangi šiame sertifikate bus spausdinama visa testų laikymo istorija.

    Pastaba: Naujoji tvarka galiotų ECDL programos testams pagal versiją 5.0 ir naujųjų modulių testams pagal versiją 1.0 bei ateityje naujai diegiamiems moduliams.

    e-CITIZEN sertifikatas išduodamas pagal  anksčiau galiojusią tvarką: išlaikius e-Citizen testą, išduodamas e-Citizen sertifikatas.


ECDL sertifikate spausdinama ECDL programos (angl. Syllabus) ir teste naudotos programinės įrangos versijos. Plačiau apie tai skaitykite...

Tags: