Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Apie ITI

Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“ (ITI) įkurta 1997 m. Savo veiklos pradžioje institutas vykdė informacinių sistemų projektavimo ir tiriamuosius darbus, o šių darbų vykdymui buvo suburiamos laikinos darbo grupės. Darbo grupėse dažniausiai dominavo Kauno Technologijos Universiteto dėstytojai. Suburtų darbo grupių atstovai aktyviai dalyvavo moksliniuose-tiriamuosiuose darbuose vykdant VADIS (LR Vyriausybės administracinė informacinė sistema) ir mokyklų kompiuterizavimo projektus.

Nuo 2000 metų institutas pradėjo Lietuvoje vykdyti ECDL (European Computer Driving Licence - Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) projektą. Didelę paramą ECDL startui Lietuvoje suteikė Švedijos kompiuterininkų sąjunga ir tuometinis ECDL Fondo koordinatorius Kurt Gladh. Instituto suburtas kūrybinis kolektyvas realizavo pirmąją lietuvišką ECDL testavimo sistemą.

Šiuo metu institutas savo veiklą orientuoja tik į kompiuterinio raštingumo ir naujų testavimo metodų tyrimus, automatizuoto testavimo bazių projektavimą, ECDL testavimus, ECDL programos sklaidą ir plėtrą Lietuvoje. ECDL programos vykdymo licenzija Lietuvoje priklauso Lietuvos kompiuterininkų sąjungai (LIKS), o institutas yra sub-licenzijos turėtojas. ECDL Fondas propaguoja ECDL programą ir prižiūri sklaidos procesus įkurtose atstovybėse. Apie ECDL Fondą ir jo vykdomas programas rasite svetainėje www.icdleurope.org.

Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“ turi teisę vykdyti testavimus naudojant automatizuotą testavimo sistemą, ir testus sėkmingai išlaikiusiems asmenims išduoti ECDL sertifikatus.

ECDL testavimus atlieka įgaliotieji testavimo centrai. Tapti testavimo centru gali įmonės, atitinkančios tam tikras sąlygas, arba mokymo įstaigos, kaip pavyzdžiui, universitetai, kolegijos ar mokyklos.

Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“ turi patirties dalyvaudama Europos Sąjungos remiamuose projektuose euCAD ir e-GUARDIAN. Šiuo metu ITI dalyvauja ENOTES, ARTE ir Online4EDU projektuose. Plačiau apie vykdomus projektus.