Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Naujienos

Lietuvos mokytojų bendradarbiavimo internete priemonių naudojimo mokymo procese ypatumai

Projekto „Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme” - Online4EDU metu projekto partnerių šalyse buvo vykdoma mokytojų apklausa apie bendradarbiavimo priemonių naudojimą rengiantis pamokoms ir kaip šios priemonės naudojamos mokymo procese. Straipsnyje pateikiame šios apklausos rezultatų santrauką.

Online4EDU projektas

IT STAR pareiškimas dėl IRT strategijų

2015 metų spalio 18 dieną Varšuvoje vyko 9-ji IT STAR konferencija IRT strategijų šalyse-dalyvėse klausimu. Konferencijos pasisakymų ir vykusių debatų pagrindu buvo suformuluotas pareiškimas.

Skaitmeninio raštingumo lygis visose šalyse yra ypač svarbus indikatorius šalių vyriausybėms.

· Vartotojo e-įgūdžiai yra esminiai svarbūs norint jam integruotis visuomenėje. Atsižvelgiant į tai European Computer Driving Licence (ECDL, Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) kaip de facto vartotojų e-Įgūdžių sertifikavimo standartas sėkmingai įdiegtas daugelyje šalių. Norint pilnai dalyvauti skaitmeninėje visuomenėje šie įgūdžiai turi būti derinami su informatikos pagrindų, informatinio mąstymo, algoritmavimo ir kodavimo žiniomis nuo pat ankstyvo amžiaus.

· Profesionalų (Practitioner) ir e-lyderių (e-Leadership) lygių įgūdžiams patvirtinti e-CF (European e-Competence Framework) sistema tapo plačiai pripažinta. Tai kompetencijų klasifikavimo įrankis, plačiai naudojamas tiek pavienių asmenų, tiek ir organizacijų. e-CF paskutinė versija e-CFplus sistema leidžia dar giliau ir detaliau įvertinti informatikos profesionalų įgūdžius.

ECDL Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų susitikimas Vienoje

Lapkričio 4 dieną Vienoje, Austrijos kompiuterininkų sąjungos patalpose įvyko ECDL Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų susitikimas.

Susitikime Lietuvą atstovavo ITI vykdančioji direktorė Renata Danielienė ir konsultantas Eugenijus Telešius. Ataskaitą apie Lietuvos ECDL veiklą pristatė Renata Danielienė.

IT STAR konferencijos metu pristatyta NSK ir ITI vykdomi projektai

Spalio 16 – 17 dienomis Varšuvoje vyko IT STAR asociacijos narių susitikimas ir 9-ji IT STAR konferencija, skirta IKT sektoriaus strategijoms ir taikymams Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Tarp konferencijos pranešimų (http://www.scholze-simmel.at/starbus/ws9/) buvo Renatos Danielienės ir Eugenijaus Telešiaus pranešimas apie Lietuvos skaitmeninę koaliciją. Konferencijoje dalyvavo Eugenijus Telešius.

Renginio metu klausytojams buvo pristatyti ITI vykdomi ES projektai: ARTE, eNOTES ir Online4EDU.

ENOTES projekto partnerių baigiamasis susitikimas Baku

Spalio 12-13 dienomis Azerbaidžane, Khirdalano mieste, Kaukazo universitete įvyko ENOTES projekto partnerių baigiamasis susitikimas ir darbinė konferencija. Konferencijos metu pranešimus kompiuterinio raštingumo, IT panaudojimo mokymo procese ir mokslinių inovacijų temomis skaitė partneriai iš Europos universitetų. Dr. Renatos Danielienės tema buvo “Europos skaitmeninė darbotvarkė ir skaitmeninio raštingumo geroji praktika: ECDL ir ENOTES“.

ENOTES projekto dalyvių iš Azerbaidžano baigiamasis vizitas Lietuvoje

2015 m. rugsėjo 22 – 25 dienomis Lietuvoje viešėjo ENOTES projekto dalyviai. Projekte dalyvauja dešimt Azerbaidžano universitetų. Trisdešimt keturi atstovai iš šių universitetų atvyko į Lietuvą, kai kuriems tai jau buvo trečias apsilankymas mūsų šalyje. Baigiamojo vizito tikslas buvo ne tik susipažinti su kompiuterinio raštingumo dėstymu Lietuvos universitetuose, ECDL testavimo eiga bet ir išsiaiškinti platesnio tarpusavio bendradarbiavimo tarp universitetų galimybes.

 

„Kompiuterininkų dienos – 2015“ Panevėžyje

Tradicinės „Kompiuterininkų dienos“ vyko 2015 m. rugsėjo 17–19 d.d. Panevėžyje, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete. Informacinių technologijų institutas (ITI)buvo vienu iš renginio rėmėjų ir partnerių. Ypač aktyviai renginyje dalyvavo dalyvavo ITI direktorė dr. Renata Danielienė, pristačiusi Nacionalinę skaitmeninę koaliciją, saugumą elektroninėje erdvėje ir ITI vykdomus papildytosios realybės ir bendradarbiavimo internete panaudojimo mokyme projektus mokomąjame seminare, plenariniame ir kituose konferencijos posėdžiuose.

Projekto ARTE partnerių trečiasis susitikimas ir pilotiniai mokymai Kaune

2015 m. rugsėjo 11-12 dienomis Kaune įvyko projekto ARTE partnerių trečiasis susitikimas. Kartu su susitikimu įvyko projekto pilotiniai mokymai.

ES programavimo savaitė

2015 m. spalio 10–18 d. vyks trečioji ES programavimo savaitė. Šios savaitės metu vyks įvairūs renginiai, pažintiniai užsiėmimai, akcijos, siekiant populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis.

Pagrindinių IKT organizacijų vadovų susitikimas ir svarbus pareiškimas

2015 m. birželio 16 d. Vienoje, švenčiant Austrijos kompiuterininkų sąjungos 40 metų įkūrimo metines, renginyje dalyvavo trijų IKT (Informacinės ir Komunikacinės Technologijos) svarbiausių organizacijų vadovai ir prezidentai: IFIP (the International Federation for Information Processing), CEPIS (the Council of European Professional Informatics Society), ACM (the Association for Computing Machinery), o taip pat IKT organizacijų ir asociacijų atstovai iš Austrijos, Kroatijos, Čekijos, Vokietijos, Italijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Šveicarijos.

IFIP, CEPIS ir ACM organizacijų atstovai iškėlė klausimą dėl IKT naudojimo mokyklose, ir kreipiasi į Europos šalių vyriausybes, kad šios paskatintų IKT dalyką įtraukti į mokyklų programas (arba jas atnaujinti), siekiant jaunimui suteikti reikiamų IKT žinių ir įgūdžių.

IFIT prezidentas Leon Strous akcentavo, kad naudojant skaitmenines technologijas visuose pramonės sektoriuose, tiek dabartiniai, tiek ateities darbuotojai privalės turėti bazinį IKT žinių ir įgūdžių lygį. Jis taip pat atkreipė dėmesį, jog IKT sąjungų atstovai yra susirūpinę, kad mokyklose nėra pakankamai vertinamas loginis mąstymas, problemų sprendimas ir IKT įgūdžių mokymas.

Puslapiai

Subscribe to RSS - tinklaraščiai